Sytuacja chorych na ntm w Polsce

Problem NTM w Polsce dotyka około 4 milionów osób. To spory odsetek, a dodatkowo – będzie on stale narastał.

Co istotne, zabiegi operacyjne z użyciem syntetycznych taśm u kobiet, oraz wszczepianie zwieracza cewki moczowej u mężczyzn podlegają całkowitej refundacji w ramach NFZ. Tym niemniej – sposoby leczenia NTM w naszym kraju wciąż jeszcze odbiegają od „ideałów”. Dlaczego? Między innymi z powodu tego, że bardzo niewiele leków jest refundowanych, a leczenie zachowawcze – w ogóle nie podlega dofinansowaniu (tymczasem fizjoterapia w postaci terapii biofeedback oraz specjalnie przygotowanych przez terapeutę ćwiczeń mogą, przy wczesnym rozpoznaniu przynosić bardzo dobre efekty). Dostęp do leczenia jest jednak ograniczony – nakłady NFZ obejmują głównie funkcjonowanie oddziałów urologicznych w szpitalach, z czego najbardziej uprzywilejowane pozostają placówki w dużych miastach. W całym kraju można skorzystać z usług prawie 250 placówek (nie licząc prywatnych klinik ginekologii estetycznej). Jeśli chodzi o wiedzę pacjentów na temat możliwości profilaktyki, diagnostyki i leczenia – to wciąż pozostawia ona wiele do życzenia, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. NTM to schorzenie wstydliwe, o którym się nie mówi. Szacuje się nawet, że jedynie 50 % chorych zasięga porady specjalisty. To duży błąd, ponieważ im wcześniej choroba zostanie poprawnie zdiagnozowana, tym wcześniej można będzie rozpocząć terapię. A jak wiadomo – ta jest najskuteczniejsza w pierwszych stadiach schorzenia. Bardzo istotne z tej perspektywy jest prowadzenie społecznych akcji informacyjnych mających na celu podkreślenie wagi profilaktyki (czyli regularnych wizyt u lekarza, odpowiedniej diety oraz ćwiczeń fizycznych). Polskie Towarzystwo Urologiczne robi w tym zakresie co w jego mocy – współpracując z organizacjami zajmującymi się problemem NTM, edukując, wspierając kampanie informacyjne.

Całość tekstu w : NTM Kwartalnik, nr. 1 (44) 2013;

„O sytuacji chorych na NTM w Polsce” (rozmowa z prof. Zbigniewem Wolskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Urologicznego).

http://ntm.pl/upload/file/NTM.pdf

PODZIEL SIĘ: