Gdzie leczyć NTM

Jak wiadomo, w leczeniu NTM wyróżniamy metody zachowawcze oraz operacyjne. W wypadku metod zachowawczych, takich jak ćwiczenia oraz fizykoterapia ważna jest przede wszystkim systematyczność. Proces terapeutyczny trwa jednak dość długo. Można odwiedzać zarówno gabinety fizykoterapeutyczne (oferujące szeroki zakres usług, w tym metodę biofeedback), jak i ćwiczyć w domu (wedle podanych przez terapeutę sposobów – szczególnie popularna jest metoda Kegla służąca wzmocnieniu mięśni dna miednicy).  Leczenie chirurgiczne dzielimy na zabiegi z użyciem taśm oraz pozostałe. Można je wykonywać zarówno w szpitalach (wtedy w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia), jak i w prywatnych placówkach (gabinetach medycyny estetycznej, ginekologicznych). Warto zauważyć, że na terenie Polski istnieje aż 248 publicznych placówek, w których można podjąć leczenie. Najwięcej placówek – po aż 32 znajduje się w mazowieckim, na drugim miejscu pod kątem ich liczebności znajdują się woj. śląskie i małopolskie – po 21. W regionach mniejszych liczba placówek jest zdecydowanie skromniejsza, i wynosi 5 (w woj. opolskim) oraz 6 (w lubuskim). Najczęściej wykonywanymi zabiegami są te z użyciem taśm – pacjentkami są głównie kobiety cierpiące na wysiłkową postać NTM. Zabiegi mogą różnić się zarówno rodzajem taśm (mono- i multifilamentowe), ich biomechanicznym charakterem oraz sposobem wprowadzenia implantu. Operacje z użyciem taśmy TVT są wykonywane najdłużej (już od ponad 10 lat), przy czym metoda rozwija się obecnie, jest stale modyfikowana. Popularnością cieszy się również wśród lekarzy metoda TOT (czyli odmiana operacji pętlowej wykonywana przez otwór załonowy). Po zabiegu konieczna jest również rehabilitacja – trwająca od 2 – 6 tygodni (w zależności od indywidualnych cech pacjentki).

Na oddziałach urologicznych szpitali wykonuje się też zabiegi bez użycia taśm (np. podwieszenie ściany pochwy – stosowane jednak coraz rzadziej ze względu na niższą skuteczność). Możliwe jest również wprowadzenie implantu zwieracza (stosowane rzadko, kiedy inne metody nie dały poprawy, ze względu na wyjątkowo wysokie koszty procedury) – jednak jedynie w dwóch szpitalach w Polsce (w Warszawie i w Bydgoszczy). NTM można leczyć zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych. Przystosowane są do tego z reguły oddziały: położnictwa i ginekologii, urologii oraz ginekologii onkologicznej. Zabiegi operacyjne mogą być wykonywane zarówno przez specjalistów urologów jak i ginekologów (ci drudzy częściej zajmują się również leczeniem NTM w ramach prywatnej praktyki). Powikłania, które mogą się zdarzyć po zabiegu z użyciem taśm są leczone na oddziałach urologicznych szpitali. Więcej o metodach i kosztach leczenia NTM oraz placówkach leczniczych NTM w Polsce:  http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1260

PODZIEL SIĘ: