Co to jest NTM?

NTM to inaczej nietrzymanie moczu. Według definicji opracowanej przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) schorzenie to charakteryzuje wyciek moczu (mimowolny) przez cewkę moczową. W zależności od stopnia nasilenia choroby może on prowadzić do częściowego lub całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego. Nietrzymanie moczu zazwyczaj spowodowane jest tym, że między mięśniami miednicy, pęcherzem moczowym oraz mózgiem przekazywanie „informacji” jest zaburzone.

Jako najczęściej występujące postacie NTM można wymienić: odmianę wysiłkową – w której kluczową rolę odgrywa osłabienie mięśni dna miednicy i niewystarczający zacisk cewki moczowej; NTM z naglącym parciem – gdzie do schorzenia prowadzi nadmierna aktywność pęcherza, jego zbyt częste i szybkie kurczenie się; NTM z przepełnienia – w którym głównym problemem pozostają przeszkody w odpływie moczu z pęcherza (mocz wycieka stale lub okresowo). NTM może się także pojawiać okresowo, w chorobach nefrologicznych (jak zapalenie pęcherza) lub przy przyjmowaniu leków moczopędnych i rozluźniających mięśnie. Nietrzymanie moczu stanowi w Polsce nie tylko problem medyczny, ale również społeczny, czy ekonomiczny. Choć występuje często, to jednak diagnozowane jest jedynie w 50 % przypadków. Bariera wstydu związana z tą chorobą jest zbyt duża. Wymiar ekonomiczny trudności związanych z NTM wiąże się z niedostatecznym dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapii w tym schorzeniu (zarówno zachowawczej, jak i chirurgicznej). Dostęp do poradni urologicznych często bywa bardzo ograniczany dla pacjentów pragnących leczyć się w ramach kontraktów refundowanych. NTM najczęściej dotyka kobiet (jeśli występuje w okresie od 40 – 80 roku życia), natomiast po przekroczeniu tej granicy ryzyko wystąpienia choroby zrównuje się u obu płci. Do czynników wzmagających zagrożenie choroby należą m.in. zmiany hormonalne i osłabienie mięśni miednicy – w wyniku przebytych porodów i ciąż (przy wysiłkowym NTM), nadwaga, otyłość, zabiegi ginekologiczne lub urologiczne (związane u mężczyzn głównie z przebiegiem schorzeń gruczołu krokowego). Nietrzymanie moczu należy leczyć, nie powinno być bagatelizowane. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim szybkie podjęcie terapii – wtedy wystarczające może być leczenie zachowawcze. W wypadku zwłoki chirurgiczna interwencja może się okazać jedynym rozwiązaniem.

Więcej informacji na stronach :

Stowarzyszenia Osób z NTM w Polsce :  http://uroconti.pl/strony.strona.56.0.html

Oraz portalu poświęconemu schorzeniom nefrologicznym:   http://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/show.html?id

PODZIEL SIĘ: