Otyłość stanowi poważny problem społeczny. Co roku wzrasta liczba osób dotkniętych tą przypadłością. O jakich kwestiach warto pamiętać w dyskusji nt. otyłości?

Do niedawna zbędne kilogramy łączono z amerykańskimi nastolatkami, które stołują się w fast foodach. Niestety, problem swoim zasięgiem objął Europę. W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób, dotkniętych otyłością, potroiła się. Jeśli europejskie instytucje nie podejmą stosownych działań, szacuje się, że 170 milionów mieszkańców Starego Kontynentu będzie borykało się ze zbędnymi kilogramami.

Otyłość – problem młodych Europejczyków

Z przeprowadzonych badań wynika, iż otyłość jest najczęściej spotykanym problemem zdrowotnym wśród młodych Europejczyków. Dzieci, które borykają się z tą przypadłością, są szczególnie narażone na rozwój cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego. W związku z tym, iż wiele pociech nie zrzuca zbędnych kilogramów, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wkroczą one w dorosłość jako osoby otyłe. Krągłości nie tylko obniżają jakość życia, ale też skracają jego długość.

Dieta wysokokaloryczna

Spożywanie produktów wysokokalorycznych sprzyja otyłości. U osób, które walczą ze zbędnymi kilogramami, częściej odnotowuje się cukrzycę insulinoniezależną, chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze czy udar mózgu. Zbędne kilogramy wymienia się wśród czynników ryzyka niektórych nowotworów. Naukowcy uważają, iż otyłość zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka macicy, jajników, piersi, prostaty, jelita grubego, trzustki, wątroby i nerek.

Otyłość – choroba społeczna

Otyłość jest problemem społecznym. Koszty leczenia chorób, które towarzyszą tej przypadłości, są wysokie. W Hiszpanii zwalczanie skutków otyłości stanowi wydatek rzędu 2,5 miliarda euro rocznie.

Problem biednych

Wiele osób uważa, iż otyłość jest problemem bogatych. W rzeczywistości z tą przypadłością częściej borykają się ludzie, którzy wywodzą się z ubogich warstw społecznych. Frytki szybko zaspokajają głód i są tańsze od porcji świeżych owoców. Osoby, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi, mają utrudniony dostęp do obiektów sportowych.

W związku z tym, iż otyłość stanowi poważny problem społeczny, warto bliżej przyjrzeć się tej przypadłości. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż zbędne kilogramy mogą doprowadzić do wielu poważnych schorzeń tj. nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu II.

PODZIEL SIĘ: